05-konferencje

Baza zawiera listę konferencji z Web of Science oraz konferencje spoza tej listy. Stanowi pomoc przy wyszukiwaniu konferencji z określonej dziedziny.