Zaznacz stronę

01-start

Podstawowym celem Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego jest udostępnianie informacji oraz promowanie dorobku pracowników i jednostek organizacyjnych Uczelni. Jej trzon stanowią Ewidencja Publikacji UO oraz Repozytorium Uniwersytetu Opolskiego.

Repozytorium Uniwersytetu Opolskiego archiwizuje  w wersji cyfrowej pełne teksty publikacji, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek, prace doktorskie, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych.

Baza Wiedzy UO jest narzędziem sprawozdawczym do portalu Polska Bibliografia Naukowa będącego częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on. Rodzaj, zakres i charakter wprowadzanych danych do Systemu Informacji o Nauce wynika z ustawowego obowiązku określonego w art. 354 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 : 1668, z późn. zm.) oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. 2019 : 496).

Przejdź do wyszukiwania publikacji

INSTRUKCJA TWORZENIA RAPORTU DOROBKU NAUKOWEGO

Uwaga! Jeśli przy wejściu na stronę Bazy Wiedzy UO, natrafiają Państwo na żółty komunikat o błędzie: “The view has expired”, zalecamy skorzystanie z innej przeglądarki internetowej lub użycie bezpośredniego linku do zasobów repozytorium. Za utrudnienia przepraszamy.