01-start

 

 

Podstawowym celem Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego jest udostępnianie informacji oraz promowanie dorobku pracowników i jednostek organizacyjnych Uczelni. Jej trzon stanowią Ewidencja Publikacji UO oraz Repozytorium Uniwersytetu Opolskiego.

    Repozytorium Uniwersytetu Opolskiego archiwizuje  w wersji cyfrowej pełne teksty publikacji, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek, prace doktorskie, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych.
    Baza Wiedzy UO rejestruje także: dzieła artystyczne, architektoniczne i wzornicze, patenty oraz dane badawcze. 
Przejdź do wyszukiwania publikacji

 

Integracja ORCID z PBN i POL-on 

(materiały wykorzystane za zgodą Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej)