Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego informuje, iż w związku z pojawieniem się nowego wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w Bazie Wiedzy UO przeliczono liczbę punktów publikacji zgodnie z listami. W związku z powyższym uprzejmie prosimy autorów publikacji o sprawdzenie poprawności opisów publikacji oraz liczby naliczonych punktów. 

 

01-start

 

 

Podstawowym celem Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego jest udostępnianie informacji oraz promowanie dorobku pracowników i jednostek organizacyjnych Uczelni. Jej trzon stanowią Ewidencja Publikacji UO oraz Repozytorium Uniwersytetu Opolskiego.

Repozytorium Uniwersytetu Opolskiego archiwizuje  w wersji cyfrowej pełne teksty publikacji, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek, prace doktorskie, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych.
Przejdź do wyszukiwania publikacji

 

Integracja ORCID z PBN i POL-on 

(materiały wykorzystane za zgodą Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej)