02-publikacje

Centralny system ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Opolskiego. W systemie, obligatoryjnie rejestrowane i archiwizowane są utwory opublikowane po 1 stycznia 2017 r.