Zaznacz stronę

Dla Autorów

Oświadczenie Zasady tworzenia systemu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego oraz repozytorium reguluje ZARZĄDZENIE Nr 04/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego,...

Statystyki dyscyplin

1. Dziedzina nauk humanistycznych 1.1 archeologia1.2 Filozofia1.3 historia1.4 językoznawstwo1.5 literaturoznawstwo1.6 nauki o kulturze i religii 4. Dziedzina nauk rolniczych 4.1 nauki leśne4.2 rolnictwo i ogrodnictwo4.3 technologia żywności i żywienia4.4...

Materiały instruktażowe

Jak prawidłowo generować RAPORT DOROBKU PBN konto, logowanie  PBN pytania w ewaluacji POL-on 2.0 – logowanie ORCID ID instrukcja Jak przypisać ORCID ID do osoby w PBN? – film instruktażowy Czasopisma Open Access z danej dziedziny – poradnik Materiały...

Wykaz czasopism od roku 2019

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i...

Wykaz wydawców

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe